• 12th International PMI PC Congress, Warsaw, Poland

  Gostitelj: PMI Poland Chapter

  Več infoVse novice
 • Združenje PMI Slovenija

  Dobrodošli na novi spletni strani

  Več infoO nas

Zakaj PM

V poslovnem svetu 21ga stoletja se oblika dela spreminja iz tradicinalnega statičnega dela znotraj enega podjetja za nedoločen čas v projektno delo, kjer se za določen projekt (cilj, produkt,..) zbere ekipa, le-ta projekt zaključi nato pa se razpusti oz se delo znotraj samega podjetja preoblikuje v projektno.

85% podjetij na svetu ima PMO, tudi v slovenskih podjetjih jih najdemo v skoraj vseh panogah od Kolektor, NIL, …

Ni vezano na tip in stopnjo izobrazbe temveč bazira na mehkih veščinah posameznika in njegovih izkušnjah

Zakaj PMI

 • Dostop do svetovne mreže PM profesionalcev (networks)
 • Dogodki (knowledge + networks)
 • Izobraževanje (knowledge)
 • Certificiranje (resoruces)

Prihajajoči dogodki

Članstvo

V poslovnem svetu 21ga stoletja se oblika dela spreminja iz tradicinalnega statičnega dela znotraj enega podjetja za nedoločen čas v projektno delo, kjer se za določen projekt (cilj, produkt,..) zbere ekipa, le-ta projekt zaključi nato pa se razpusti oz se delo znotraj samega podjetja preoblikuje v projektno.

85% podjetij na svetu ima PMO, tudi v slovenskih podjetjih jih najdemo v skoraj vseh panogah od Kolektor, NIL, …

Ni vezano na tip in stopnjo izobrazbe temveč bazira na mehkih veščinah posameznika in njegovih izkušnjah

Prednost članstva v PMI

Obstajajo številne različice Lorem Ipsuma, vendar so za večino le-teh značilne raznovrstne prilagoditve z dodajanjem različnih šaljivih in drugih vložkov. Zato je pomembno, da se ob uporabi Lorem Ipsuma najprej prepričate, da se v odlomkih ne skriva kaj neprijetnega. Naša različica Lorem Ipsuma temelji na slovarju z več kot 200 latinskimi besedami, ki se s pomočjo modela stavčnih struktur povezujejo v bolj smiselne stavke. Generirano Lorem Ipsum besedilo je tako brez ponavljanj, šaljivih vložkov in neprimernih vrinjenih besed ter drugih neprijetnih dodatkov.

Certifikacije

V nasprotju z ustaljenim prepričanjem, Lorem Ipsum ni zgolj naključno besedilo. Njegove korenine segajo v dela klasične latinske literature izpred 2000 let. Richard McClintock, profesor latinščine na Hampden-Sydney College v Virginiji, je iz odstavka Lorem Ipsum izbrskal redko uporabljano latinsko besedo, consectetur, in poiskal njen izvor. Ugotovil je, da Lorem Ipsum prihaja iz odlomkov 1.10.32 in 1.10.33. Cicerovega dela “de Finibus Bonorum et Malorum” (Skrajnosti dobrega in zla), napisanega leta 45 pr.n.št. To delo razpravlja o teoriji etike in je bilo izredno priljubljeno v obdobju renesanse. Prva vrstica Lorem Ipsuma, “Lorem ispum dolor sit amet..”, prihaja iz odlomka 1.10.32.

Obstajajo številne različice Lorem Ipsuma, vendar so za večino le-teh značilne raznovrstne prilagoditve z dodajanjem različnih šaljivih in drugih vložkov. Zato je pomembno, da se ob uporabi Lorem Ipsuma najprej prepričate, da se v odlomkih ne skriva kaj neprijetnega. Naša različica Lorem Ipsuma temelji na slovarju z več kot 200 latinskimi besedami, ki se s pomočjo modela stavčnih struktur povezujejo v bolj smiselne stavke. Generirano Lorem Ipsum besedilo je tako brez ponavljanj, šaljivih vložkov in neprimernih vrinjenih besed ter drugih neprijetnih dodatkov.